Over TVcN (Tolk – en Vertaalcentrum Nederland)

Met 40 jaar ervaring, 1500 tolken en vertalers en een dienstenpakket dat zich uitstrekt over meer dan 130 talen, voorziet TVcN elke sector van tolkdiensten en vertalingen in elke gewenste taal. Of het nu gaat om een tolk in het onderwijs, aan het loket bij een gemeente, in een ziekenhuis, of om de vertaling van een commerciële brochure.

 

 

 

 

TVcN biedt de volgende diensten aan:

  • Tolk per telefoon
  • Tolk op locatie
  • Congrestolk
  • Conference call met tolk
  • Vertaalbureau

TVcN bespaart haar klanten tijd en moeite, want met één telefoontje kan er al een tolk geregeld worden. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Vertalingen kunnen gemakkelijk online aangevraagd worden via TVcN Joint Global Platform waardoor klanten hun vertalingen sneller retour hebben dan in de vertaalbranche gebruikelijk is.

Zie www.tvcn.nl voor meer informatie